KURSLAR
Menü
Sosyal Medya

Deşifre

Video ya da sesin yazıya dökülmesi işlemidir. Deşifre çevirisi ise, yazıya dökülen metnin çevrilip müşteriye yazılı formatta teslim edilmesi ya da video veya sesin doğrudan çevrilerek metne dökülmesidir.