KURSLAR
Menü
Sosyal Medya

Redaksiyon

Çevirinin son okumasının yapılıp metnin imla, gramer ve terminoloji bakımından düzeltilmesi işlemidir. Editör ekibimiz, serbest tercümanlarımızın çevirilerini kontrol ettikleri gibi, redaksiyon işini de yürütmektedir.