KURSLAR
Menü
Sosyal Medya

Diğer Diller

Derslerimiz Türkçeyi öğrenmek isteyen herkese uygundur. Tömer tarafından kullanılan ve hazırlanan metot uygulanmakta ve dersler tamamen Türkçe olarak işlenmektedir.

Türkçe Nasıl Bir Dildir?

Türkçe, Ural Altay dil ailesi içerisinde Türk dil ailesinin Oğuz Grubu‘na mensup lehçedir. Anadolu, Kıbrıs, Balkanlar ve Orta Avrupa‘da geniş yayılım alanı bulmuş olup, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya ve Kosova‘nın resmî dilidir.

Türkçe dünya üzerinde 100’e yakın ülkede öğretilen bir dildir.

Türkçe bugün dünyada tüm lehçeleriyle beraber 220 milyon kullanıcıyla en çok konuşulan 5. Dil sıralamasında yer almaktadır.

Türkiye Türkçesi ise 15. Sırada yer almaktadır.

TAD Bahçeli’nin Türkçe Kursundaki Amacı Nedir?

Öğrenciye en kısa zamanda akıcı bir şekilde konuşturmak ve okuduğunu anlamasıdır. Bunu sağlayabilmek için dersler tamamen Türkçe işlenmektedir. Dersi alacak kişinin öğretmenle ortak bir dili kullanması gerekmemektedir.

Türkçe Eğitimi Seviyeleri

Toplam 6 Seviyeden oluşmaktadır.

Seviyelerimiz

 • A1
 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Temel Dil Kullanımı

A1: Bu düzeydeki bir kimse, somut ihtiyaçlara yönelik bilinen günlük yaşamdaki olağan ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir ve başka kişilere onlar hakkında – örn. nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ya da ne tür şeylere sahip oldukları gibi – sorular yöneltebilir ve bu tür sorulara cevap verebilir. Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyor ve yardımcı oluyorlarsa, onlarla basit düzeyde anlaşabilir.

A2: Bu düzeydeki bir kimse, doğrudan kendisi için önem arz eden alanlarla bağlantılı cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri (örn. şahsı ve ailesine yönelik bilgiler, alış veriş, iş, yakın çevre) anlayabilir. Aşina olduğu ve bilindik şeyler hakkında basit ve doğrudan bilgi alış verişinin söz konusu olduğu basit ve rutin durumlarda iletişim kurabilir. Nereli olduğunu, eğitim durumunu, kendi çevresini ve doğrudan ihtiyaçlarla bağlantılı olan şeyleri, basit anlatımlarla tarif edebilir.

Bağımsız dil kullanımı

B1: Bu düzeydeki bir kimse, konuşmalarda açık bir standart dil kullanıldığında ve iş, okul, boş zaman etkinlikleri vb. bilinen şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın önemli noktalarını anlayabilir. Türkçe' nin konuşulduğu bölgelerde yaptığı seyahatlerde karşılaştığı çoğu durumların üstesinden gelebilir. Aşina olduğu konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini kolayca ve konuları ilişkilendirerek ifade edebilir. Deneyimleri ve olayları nakledebilir, hayallerini, beklentilerini ve hedeflerini anlatabilir, planları ve görüşleriyle ilgili kısa gerekçeler bildirir ya da açıklamalarda bulunabilir.

B2: Bu düzeydeki bir kimse somut ve soyut konular hakkındaki karmaşık metinlerin içeriğini ana hatlarıyla anlayabilir; kendi branşı söz konusu olduğunda, bu alanlardaki tartışmaları da anlayabilir. Anadili Türkçe olanlarla yapacağı sıradan konuşmalarda önemli bir sıkıntı çekmeden iki tarafın da birbirlerini anlayabilecekleri şekilde, kendiliğinden ve akıcı bir şekilde kendini ifade edebilir. Geniş bir konu yelpazesinde fikirlerini açık ve detaylı şekilde beyan edebilir, güncel bir soruna ilişkin görüşlerini izah edebilir ve farklı olasılıkların avantaj ve dezavantajlarını tarif edebilir.

Yetkin Dil Kullanımı

C1: Bu düzeydeki bir kimse, çeşitli konulardaki zengin içerikli ve uzun metinleri anlayabilir ve mantıksal bağlantıları kavrayabilir. Kelimeleri sık sık belirgin bir şekilde aramak zorunda kalmaksızın, kendisini kendiliğinden ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili gerek toplumsal hayatında, gerekse iş hayatında veya mesleki eğitim ve yüksek öğrenimde etkili ve esnek bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konular hakkında açık ve belirli bir düzen içinde detaylı görüş bildirebilir ve bu sırada farklı stratejilerle diğer metinlerle gerektiği şekilde bağlantı kurabilir.

C2: Bu düzeydeki bir kimse, pratik olarak okuduğu veya duyduğu her şeyi zorlanmadan anlayabilir. Çeşitli yazılı ve sözlü kaynaklardan aldığı bilgileri özetleyebilir, gerekçelendirebilir ve açıklamalı bir şekilde sunabilir. Fazla düşünmeden, oldukça akıcı ve doğru olarak kendini ifade edebilir, karmaşık konularda da anlamlardaki ince farklılıkları belirgin bir şekilde ifade edebilir.

TAD Bahçeli’de Türkçe Dersi Akışımız Nasıldır?

TAD Bahçeli’de yabancılar için Türkçe kurslarında dört temel dil becerisine ağırlık verilmektedir,

  • Anlama (dinleme-okuma)
  • Konuşma (karşılıklı konuşma-sözlü anlatım)
  • Yazma
  • Dil Bilgisi.

TAD Bahçeli’de Eğitmenler

Dersler yabancı dil bölümü mezunu, tecrübeli, TESOL sertifikalı, dili çok iyi derecede kullanabilen Türk öğretmenler tarafından verilmektedir.

Kursa Kimler Katılabilir?

Türkçe öğrenmek, var olan Türkçe bilgisini geliştirmek, yazılı ve sözlü pratik yapmak isteyen herkes Türkçe eğitim programlarımıza katılabilmektedir.

Kurs süresi ve Saatleri

İhtiyaç ve seviyeye göre kurs süresi ve saatleri değişiklik göstermektedir.

Sınıf Mevcudumuz

Türkçe derslerin 3-5-7 kişilik özel gruplarda veya birebir özel ders şeklinde de ilerleyebilirsiniz.

Ücretler

Grup ve özel derslerin ücretleri farklılıklar göstermektedir. Bilgi için arayınız.

Ücretsiz kapalı otoparkımız mevcuttur.