KURSLAR
Menü
Sosyal Medya

Atılım Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı Kapsamı

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, kayıtlar esnasında Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu tarafından düzenlenen “Seviye Tespit Sınavı”na tabi tutulurlar. Bu sınavda, öğrencilerin İngilizce bilgi düzeyi ölçülür ve öğrenciler aldıkları puanlara göre; “Başlangıç (D)” , “Elementary (C)” , “Orta (B)” ve “Orta üstü (A)” gibi gruplara ayrılırlar. Bu sınav sonucunda A seviyesinde olan adaylara İngilizce Yeterlik Sınavına katılma hakkı verilir.

Okuma-anlama, dil bilgisi, yazma ve konuşma yeteneklerin ölçüldüğü hazırlık atlama sınavı, 2 saat 45 dakika sürmektedir. Öğrencilerin sınavda başarılı sayılmaları için, taban başarı notu 100 üzerinden 60 puandır.

Yeterlik Sınavından geçemeyen öğrenciler, düzeylerine göre gruplara yerleştirilerek, seviyelerine uygun bir grupta derslere başlamaktadırlar. Yeterlik Sınavında başarılı olanlar, bağlı oldukları fakültenin derslerine başlayabilmektedirler.


TAD Bahçelievler Yabancı Dil Okulu; “Atılım Üniversitesi Hazırlık Atlama Kursu” dahilindeki öğrencileri, sınavın ihtiyaçlarına yönelik özel bir programla hazırlamaktadır ve sınavda başarıyı garantilemektedir. Böylece öğrenciler, nitelikli bir yabancı dil eğitimi almış olarak, doğrudan lisans eğitimlerine başlayabilmektedirler.

Diğer Üniversiteler