KURSLAR
Menü
Sosyal Medya

Bilkent Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı Kapsamı

“Bilkent Üniversitesi Pae Sınavı”, iki aşamalı ve 200 soruluk çoktan seçmeli İngilizce yeterlilik sınavıdır. Sınava; Bilkent Üniversitesi hazırlık programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, hazırlık sınıfında farklı kurlarda devam etmekte olan öğrenciler ve herhangi bir sebepten dolayı hazırlık okuluyla ilişiğini kesmiş kişiler katılabilmektedir.

Ocak-Haziran ve Eylül ayları olmak üzere yılda 3 kere düzenlenen sınava, öğrenciler üç farklı dönemde de girebilmektedirler. Ancak, Bilkent hazırlık okulu ile ilişiği bulunmayan kişilerin, Ocak ayında düzenlenmekte olan sınava giriş hakları bulunmamaktadır.

Sınavın ilk aşamasına, tüm öğrenciler katılabilmektedir. Toplam 200 soruluk çoktan seçmeli sınavda, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Sınavın ilk aşamasında, temel olarak kişilerin kelime ve dilbilgisi ölçülmektedir. İlk aşama sınavının başarı kriteri; %60’dır. İkinci aşamaya katılabilmek için, sınavın ilk aşamasının başarılı bir şekilde geçilmiş olması gerekmektedir. Başarılı olunamaması durumunda ise; alınan puan üzerinden yapılan hesaplamaya göre belirlenen kurda, öğrenciler hazırlık programına yerleştirilmektedir.

Sınavın ikinci aşamasında ise; 65’i çoktan seçmeli sorular olmakla birlikte, toplamda 150 soru yer almaktadır. “Listening, Writing, Use of English, Speaking, Reading” bölümleri, sınavın ikinci aşamasında yer alan bölümlerdir.

PAE sınavında başarıyı elde etmiş öğrenciler, doğrudan lisans eğitimlerine başlayabilmektedirler.

TAD Bahçelievler Yabancı Dil Okulu, “Bilkent Üniversitesi Pae Kursu” dahilindeki öğrencileri, sınavın ihtiyaçlarına yönelik özel bir programla hazırlar ve PAE sınavından başarılı sonuçları almalarını garantiler. Kur seviyelerine göre, süre olarak da değişkenlik gösteren programda disiplinli bir çalışma süreci gerekmektedir. Kurs sonunda öğrenciler, nitelikli bir İngilizce eğitimi almış olmaktadırlar.

Diğer Üniversiteler