KURSLAR
Menü
Sosyal Medya

Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı Kapsamı

Eğitim dili İngilizce olan Boğaziçi Üniversitesi; Ocak, Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 4 kez “Boğaziçi University English Proficiency Test” sınavını uygulamaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’ne kabul edilen tüm öğrencilerin, yabancı dil seviyeleri “Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı-BÜYES (Boğaziçi University English Proficiency Test-BUEPT)” ile belirlenmektedir. 

Öğrencilerin hangi düzeyde dil eğitimi görecekleri; “Düzey Belirleme Sınavı (DBS)” ile belirlenmektedir. Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre; ‘Başlangıç, Orta-Öncesi, Orta ve İleri’ olmak üzere 4 farklı seviyede gruplandırılmaktadırlar. Ocak ayında yapılan BÜYES/BUEPT Sınavı'na giriş koşulu olarak “Orta-Öncesi”, “Orta” ve “İleri” düzeydeki öğrenciler, sınavdan yeterli puanı alırlarsa, hazırlık eğitimlerini bir dönemde tamamlayarak bölüme başlayabilmektedirler.

Boğaziçi Üniversitesi Senatosu; TOEFL ve IELTS (Academic) sınavlarını, BÜYES/BUEPT’e eşdeğer sınavlar olarak onaylamaktadır. Son iki yıl içinde alınmış TOEFL ve IELTS sınav sonuçları, YADYOK tarafından onaylandığı takdirde, BÜYES/BUEPT’e eşdeğer olarak değerlendirilmektedir. TOEFL sınavının genel toplamında yeterli notu alan ancak, yazma bölümünde şart koşulan en az puanı alamayan öğrenciler, BÜYES/BUEPT Sınavı ile aynı gün yapılan TWE sınavına girebilmektedirler. Başarılı olmaları durumunda, TOEFL skoru ile birlikte İngilizce yeterlilik onayı alabilmektedirler.

BUEPT “Boğaziçi University English Proficiency Test” yani “Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı”; yazma, okuma ve dinleme bölümlerinden oluşan üç aşamalı ve 3.5 saat süren İngilizce yeterlilik sınavıdır. Sınavda başarılı sayılabilmek için, %60 başarı oranı şartı bulunmaktadır.

TAD Bahçelievler Yabancı Dil Okulu, “Boğaziçi University English Proficiency Testi Kursu” dahilindeki öğrencileri, sınavın ihtiyaçlarına yönelik özel bir programla hazırlar ve sınavdan başarılı sonuçlar almalarını garantiler. Kur seviyelerine göre, süre olarak da değişkenlik gösteren programda disiplinli bir çalışma süreci gerekmektedir. Kurs sonunda öğrenciler, nitelikli bir İngilizce eğitimi almış olmaktadırlar.

Diğer Üniversiteler