KURSLAR
Menü
Sosyal Medya

TOBB ITP Hazırlık Atlama Kursu

tobb

Birinci Aşama

Dil Kullanımı

Bu bölüm, toplam 125 sorudan oluşmaktadır.
a. Kelime ve Dilbilgisi (60 soru/50 dakika)
b. Okuma-Anlama (40 soru/40 dakika)
c. Dinleme-Anlama (25 soru/30 dakika)

Yazma (45 dakika): Genel yazma becerilerini ölçmek için öğrencilere 2 konu verilir ve bu konu hakkında öğrencilerden en az 200-250 kelimeden oluşan bir kompozisyon ya da rapor yazmaları istenmektedir.

Konuşma (10 dakika): 3 basamaktan oluşan sözlü görüşme yapılmaktadır. Bunlar; gündelik genel sorular, görsele ilişkin sorular ve eleştirel düşünme sorularını içermektedir. Birinci aşama sınavında başarılı olan öğrenciler, yazma ve konuşma sınavlarına alınacaktır. Bu bölümlerden de başarılı olanlar ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanacaklardır.

İkinci Aşama (TOEFL-ITP)

İkinci aşama sınavı olan TOEFL ITP (Institutional Testing Program) üç bölümden oluşmaktadır. Sınav boyunca kitapçığa işaretleme yapmak yasaktır. Her bölüm belirlenen süre içerisinde yapılmak zorundadır. Öğrenciler bir bölüm için ayrılan zamanda, diğer bölüme geçemezler.

Dinleme (Listening Comprehension) (50 soru/35 dakika): Dinleme bölümü üç bölümden oluşmaktadır. Öğrenciler,

1. bölümde (Part A) iki konuşmacı arasında geçen 30 kısa diyalog dinlerler,
2. bölümde (Part B) ise, öğrenciler iki konuşmacı arasında geçen daha uzun iki konuşma dinlerler ve yaklaşık 7-9 soru yanıtlarlar.
3. bölümde (Part C) öğrenciler konferans dinlerler ve yaklaşık 11-13 soru yanıtlarlar (genellikle üniversite, ders tanıtımı ya da akademik derslerle ilgilidir.).

Dilbilgisi (Structure and Written Expression) (40 soru/25 dakika): 2 bölümden oluşmaktadır. Bölümde 15 soru bulunmaktadır. Bir cümle verilir ve öğrenciler cümlenin içindeki boşluğu cevap şıklarında verilen doğru ifadeyi bularak işaretlerler) bölümde 25 soru bulunmaktadır. Bir cümle verilir ve bu cümlenin içerisinde dört kelimenin ya da söz öbeğinin altı çizilir. Öğrenciler bu seçeneklerden hangisinin cümle içinde yanlış olduğunu bulup işaretlerler.

Okuma (Reading (50 soru/55 dakika): Her biri yaklaşık 250-450 kelimeden oluşan 4-6 okuma parçasından oluşmaktadır. Bir okuma parçasında yaklaşık 7-12 soru bulunmaktadır.

TOEFL ITP sınavından 500 ve üstü puan alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olup, bölümlerine kayıt yaptırabileceklerdir.

Dil bilimci akademik koordinatorden ücretsiz destek ve danışmanlık verilmektedir.

Detaylı Bilgi ve Randevu Almak için Telefon Numaraları: 0312 213 07 87 / 213 82 62

Özel Türk Amerikan Derneği Bahçelievler Şubesi BİLKENT UNİV TEK SINAV MERKEZİDİR!